ONTWERP / TEKENWERK / VERGUNNING

Je loopt rond met het idee om te gaan bouwen, maar waar te beginnen? Je hebt bijvoorbeeld een kavel gekocht, je wilt je huidige woning aanpassen voor je nieuwe gezinssituatie of uitbreiden voor bijvoorbeeld een kantoor aan huis. Je hebt ideeën en wensen, maar je komt er zelf niet helemaal uit. Wat is planologisch toegestaan of wat is er technisch mogelijk? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

In een vrijblijvende kennismaking geeft u aan wat uw wensen, eisen en ambities zijn. Uit dit gesprek maak ik een offerte. Bij grote projecten lever ik daarbij normaliter ook een project en taakbeschrijving, een programma van eisen, een globale investeringsbegroting en de geldende voorwaarden. Als deze basis naar wens is, start het ontwerpproces met uiteindelijk de daadwerkelijke bouw!

In grote lijnen lever ik de volgende diensten met betrekking tot het bouwproces:
– het ontwerp;
– de omgevingsvergunning, tekeningen en berekeningen t.b.v. bouwaanvraag;
– een technische specificatie voor de aannemer;
– advies over prijs & contractvorming;
– directievoering.

Het ontwerp in drie fases VO/DO/TO
Als het goed is, is tijdens de kennismaking duidelijk geworden wat de ambities en wensen zijn. In deze fase is ook samen met mij gezocht naar referenties en sferen die u aantrekken. Hiermee ga ik aan de slag.
Het ontwerpproces is een dynamische en intensieve wisselwerking tussen de opdrachtgever (u) en mij. Naarmate het ontwerp zich vormt ontstaan er mogelijk nieuwe inzichten en ideeën die je zelf misschien niet voor mogelijk had gehouden. Tijdens het ontwerpen zijn er een aantal ijkpunten waarbij er wordt gekeken of het ontwerp nog voldoet aan de oorspronkelijke uitgangspunten. Minimale ijkpunten zijn bij einde Fase VO/DO/TO.

In de VO fase (Voor Ontwerp), wordt een concept ontwerp gemaakt. Dit ontwerp geeft in de basis weer of ik uw wensen goed heb aangevoeld. Het geeft richting aan de rest van het proces. Ik presenteer het aan de hand van tekeningen en maquettes. Uiteraard zullen er nog aanvullingen en opmerkingen zijn. Deze worden meegenomen in de volgende fase (DO, Definitief Ontwerp) waarin gedetailleerder ontworpen wordt. Na akkoord op het DO, wordt het plan technisch verder uitgewerkt, de TO fase (Technisch Ontwerp). Hiermee kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd (bouwvergunning).

Het ontwerp wordt daarvoor ook constructief berekend en afhankelijk van de ambities zal er door een installateur ook het nodige ingepast worden (in veel gevallen zijn deze adviseurs al in een eerder stadium actief voor een optimale inpassing in het plan). Naast deze adviseurs zal er het nodige berekend en aangetoond worden. Het zal voldoen aan de wettelijke normen wat betreft daglicht, ventilatie en de energiezuinigheid (EPC).

Prijs & contractvorming
Als er tijdens de ontwerpfase nog geen aannemer bekend was, is het nu het moment om er een te kiezen. Hiervoor bestaan een aantal mogelijkheden, waarbij ik u graag adviseer. Welke aannemer je ook kiest, je moet er een goed gevoel bij hebben en het zal uiteraard binnen het budget moeten passen. Zodra je financieel en inhoudelijk akkoord bent, teken je de aanneemovereenkomst.

Directievoering
Tijdens de uitvoering kan ik namens u de directie op de bouw voeren. Dit houdt in dat er periodiek een bouwvergadering is, waarin ook in deze fase de uitgangspunten die we aan het begin hebben bepaald zo goed mogelijk overeind blijven.