2. ONTWERP

Meer dan een optelsom van alle losse delen.

Alle wensen en ideeën worden nu in één totaal ontwerp verwerkt. Wens je nu een kantoorruimte, maar verwacht je in de toekomst behoefte te hebben aan een slaapkamer op de begane grond? Ik houd rekening met eventuele toekomstige inrichting of toekomstig gebruik. Ook toets ik of de plannen financieel en technisch haalbaar zijn. Hierbij wordt gekeken naar regelgeving en voorschriften vanuit de gemeente.

 

Producten Ontwerp

• opname & inmeten bestaande situatie
• ontwerp ruimtelijke indeling plattegrond 1:100
• 3D of 2D interieurimpressies
• 3D of 2D gevelimpressies
• of, afhankelijk van uw keuze, een maquette
• globale bouwkosten, ontwerp begroting (op kengetallen)
• quickscan vergunningen (wat er benodigd is)

1. SCHETSGESPREK 2. ONTWERP 3. UITWERKEN

Het ontwerp zal ik mondeling presenteren aan de hand van tekeningen, sfeerimpressies of, afhankelijk van je keuze, aan de hand van een maquette. Uiteraard zullen er nog aanvullingen en opmerkingen zijn. Deze worden meegenomen in de volgende fase (3. uitwerken) waarin gedetailleerder ontworpen wordt.

Bij complexe projecten wordt de ontwerpfase in twee fases verdeeld. Eerst wordt er aan jou een concept voorgelegd om te kijken of ik je wensen goed heb aangevoeld. Uit dit concept wordt dan het definitieve ontwerp gemaakt. Zie voor complexe projecten (NIEUWBOUW)